Εuropean Academy Jean Monnet

“H Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση στην Ελλάδα: Διερευνώντας τις Αθέατες Επιπτώσεις”

Κόρινθος 4-6 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα

 

Advertisements