Εuropean Academy Jean Monnet

  

3η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet

“Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση”

Κόρινθος 15-17 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα

___________________________________________________________________________________________

Jmonnet2018

jmonnet2018a

2η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet

“Eυρωπαϊκή Χρηματοδότηση: Προοπτικές για Κοινωφελείς Οργανώσεις”

Αθήνα 19-22 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόγραμμα

____________________________________________________________________________________________

1η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Jean Monnet

“H Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση στην Ελλάδα: Διερευνώντας τις Αθέατες Επιπτώσεις”

Κόρινθος 4-6 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόγραμμα